Frá Menningarráði Suðurlands

lindaUncategorized

Menningarráð Suðurlands auglýsir eftir umsóknum um styrki á grunni samnings sveitarfélaga á Suðurlandi og Menntamálaráðuneytis og Samgönguráðuneytis um menningarmál

 Við styrkúthlutun 2009 verður litið sérstaklega til verkefna á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu. Að öðru leyti gilda sömu reglur og við fyrri úthlutanir.

Einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Suðurlandi geta sótt um styrki en skilyrði er að umsækjendur sýni fram á mótframlag.

Menningarráðið mun ekki veita rekstrar-, stofnkostnaðar- eða endurbótastyrki. Ekki verður heldur styrkt skráning á menningarminjum, starfsemi íþróttafélaga, bæjarhátíðir, almennar samkomur, safnaðarstarf og hefðbundið menningarstarf innan skóla.

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2009. Ætlunin er að tilkynna um úthlutun í apríl 2009. Úthlutað verður bara einu sinni árið 2009.

Umsóknum skal skilað til Menningarráðs Suðurlands á þar til gerðum eyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu Menningarráðs http://www.sunnanmenning.is/. Hér er einnig að finna stefnusveitarfélaga á Suðurlandi í menningarmálum ogúthlutunarreglur.

Allar nánari upplýsingar veitir Dorothee Lubecki, menningarfulltrúi Suðurlands, í síma 480-8207, 896-7511 eða með tölvupósti menning@sudurland.is. Menningarfulltrúi verður til viðtals í öllum sveitarfélögunum. Dagsetningar verða tilkynntar á hverjum stað og á heimasíðu Menningarráðs, http://www.sunnanmenning.is/.

Umsóknir skal senda, í tölvupósti á menning@sudurland.iseða í ábyrgðarpósti, til Menningarráðs Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss.