Fundur nr. 284.17.08.2011

gretarFundargerðir

284. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í stjórn­sýslu­húsinu Borg, miðvikudaginn 17. ágúst 2011 kl. 9.00 fh.

Fundinn sátu:

Hörður Óli
Guðmundsson

Ingibjörg
Harðardóttir

Gunnar Þorgeirsson

Ingvar G.
Ingvarsson

Guðmundur Ármann
Pétursson

Fundargerðin var færð
í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

Oddviti leitar
afbrigða

a)
Fundargerð 1. fundar nefndar oddvita/sveitarstjóra í
yfirstjórn velferðarmála í Árnesþingi (NOS),
08.08 2011.

b)
Tillögur að færslu hringtorgsins á Borg.

1.
Fundargerð
sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps.

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 6. júlí
2011 lá frammi á fundinum.

2.
Fundargerð
37. fundur skipulags- og byggingafulltrúaembættis Uppsveita Árnessýslu og
Flóahrepps, 28.07 2011.

Mál nr. 1, 7, 8, 9, 10, 14,
15 og 16 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.

Fundargerðin lögð fram. Farið
yfir mál nr. 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15 og
16, þau rædd og staðfest af sveitarstjórn.

3.
Skýrsla
Eflu.

Á fundinn mætti Kristinn
Hauksson til að fara yfir ljósleiðaraskýrslu Eflu. Sveitarstjórn óskar eftir
tilboði frá Eflu í gerð frumkostnaðaráætlunar á ljósleiðaravæðingu í
sveitarfélaginu.

4.
Klæðning á
heimreiðar.

Fyrir liggur forgangsröðun samgöngunefndar á þeim heimreiðum sem óskuðu
eftir þátttöku í klæðningu. Sólheimar og Eyvík voru þar efst á lista og er komið
tilboð frá Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða í klæðninguna. Tilboðið í klæðningu
á veg að Sólheimum er að fjárhæð 6.534.142 kr og er 60% hlutur sveitarfélagsins
því 3.920.845 kr. en tilboð í klæðingu að Eyvík er kr. 1.500.000 og 60% hlutur
sveitarfélagsins 900.000 kr. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tilboð með
fyrirvara um aðkomu Vegagerðarinnar. Guðmundur Ármann Pétursson vék sæti við
afgreiðslu málsins.

5.
Beiðni frá
Sýslumanninum á Selfossi um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í
flokki II í Skakka Horni, Skyggnisbraut 2B, 801 Selfoss.

Fyrir liggur beiðni frá Sýslumanninum á Selfossi um umsögn vegna leyfis
til reksturs gististaðar í flokki II í Skakka Horni, Skyggnisbraut 2B, 801
Selfoss. Sveitarstjórn staðfestir fyrirliggjandi erindi.

6.
Bréf frá
Umferðarstofu vegna skýrslu Péturs H. Jónssonar um Biskupstungnabraut milli
brúa.

Fyrir liggur bréf frá Umferðarstofu vegna skýrslu Péturs H. Jónssonar
um Biskupstungnabraut milli brúa. Skýrslan var send Umferðarstofu til umsagnar
og hefur Umferðarstofa ekki forsendur til að meta framangreinda skýrslu en
lýsir engu að síður ánægju sinni með framtak Grímsnes- og Grafningshrepps.

7.
Bréf frá
Umhverfisráðuneyti um þátttöku ungmenna í VII. umhverfisþingi þann 14. október
2011.

Fyrir liggur bréf frá Umhverfisráðuneyti um þátttöku ungmenna í VII. umhverfisþingi
þann 14. október n.k. Leitað er eftir samstarfi við sveitarfélögin um að stuðla
að þátttöku ungmenna í þinginu og mælst til að sveitarfélög tilnefni einn til
tvo fulltrúa til þátttöku í þinginu. Þátttaka fulltrúa ungmennaráðanna á
þinginu er á ábyrgð sveitarfélaganna. Erindið lagt fram.

8.
Endurskoðun
aðalskiplags Reykjavíkur 2001-2024, verkefnislýsing til umsagnar.

Fyrir liggur verkefnislýsing af endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjavíkur
2001-2024 til umsagnar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við verkefnislýsinguna.

9.
Endurskoðun
aðalskipulags Mosfellsbæjar 2002-2024, verkefnislýsing til umsagnar.

Fyrir liggur verkefnislýsing af endurskoðuðu aðalskipulagi
Mosfellsbæjar 2002-2024 til umsagnar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við
verkefnislýsinguna.

10.
Beiðni frá
Umhverfisráðuneyti um umsögn vegna nýrrar reglugerðar um landsskipulagstefnu.

Fyrir liggur beiðni frá Umhverfisráðuneyti um umsögn vegna nýrrar
reglugerðar um landsskipulagsstefnu. Sveitarstjórn tekur undir athugasemdir
skipulags- og byggingarnefndar uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.

11.
Umsögn um
reglugerð um framkvæmdarleyfi.

Á fundi sveitarstjórnar þann 15. júní s.l. lá fyrir beiðni
Umhverfisráðuneytis um umsögn vegna nýrrar reglugerðar um framkvæmdarleyfi.
Málinu var vísað til skipulags- og byggingarnefndar Uppsveita Árnessýslu og
Flóahrepps. Umsögn skipulags- og byggingarnefndar liggur fyrir og tekur sveitarstjórn
undir athugasemdir nefndarinnar.

12.
Bréf frá
Sverri Sigurjónssyni um lækkun/niðurfellingu á fasteignagjöldum vegna náms.

Fyrir liggur beiðni frá Sverri Sigurjónssyni um lækkun eða
niðurfellingu á fasteignagjöldum af íbúðarhúsnæði hans meðan hann er við nám.
Sveitarstjórn hafnar erindinu.

13.
Bréf frá
Sverri Sigurjónssyni um námsmannaafslátt á leikskólagjöldum.

Fyrir liggur beiðni frá Sverri Sigurjónssyni um námsmannaafslátt á
leikskólagjöldum líkt og um einstæða foreldra væri að ræða. Námsmannaafsláttur á
leikskólagjöldum hefur ekki verið veittur áður og hafnar sveitarstjórn
erindinu.

14.
Samningur um
almenningssamgöngur milli Suðurlands og höfuðborgarsvæðisins.

Fyrir liggur samningur SASS og Vegagerðarinnar um almenningssamgöngur á
milli Suðurlands og höfuðborgarsvæðisins. Sveitarstjórn samþykkir samninginn
fyrir sitt leyti.

15.
Viðhald á
vegslóða milli Gatfells og Kerlingar.

Fyrir lá nauðsynlegt viðhald vegslóðans inn að Kerlingu, þ.e. leiðin
frá Sandkluftavatni að Kerlingu. Ásvélar ehf. var fengið til verksins og var
kostnaður að fjárhæð 100.400 kr.

16.
Lóðaskil á
Borg.

Fyrir liggur ósk frá Matthíasi Nóasyni og Vigdísi Hansen um riftun
lóðaleigusamninga að Hraunbraut 10. Sveitarstjórn samþykkir lóðaskilin á
grundvelli fyrirliggjandi samnings.

17.
Framkvæmdir
á Borgarsvæði.

Fyrir liggur minnisblað frá Berki Brynjarssyni um verðkönnun á malbikun
göngustíga á Borgarsvæðinu. Lægsta tilboðið kom frá Suðurtak ehf. að fjárhæð
4.402.500 kr. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði Suðurtaks ehf. og
jafnframt að óska eftir verði í malbikun fyrir framan áhaldahús
sveitarfélagsins.

18.
Viðhald á
Félagsheimilinu Borg.

Fyrir liggur minnisblað frá Berki Brynjarssyni um verðkönnun á nýjum
gluggum í Félagsheimilið Borg. Sveitarstjórn hafnar öllum tilboðunum vegna
breyttra forsendna.

19.
Kaup á
sláttutraktor.

Sláttutraktor sveitarfélagsins er kominn til ára sinna og viðhald orðið
mikið. Sveitarstjórn samþykkir að kaupa notaðan sláttutraktor að fjárhæð
1.000.000 kr og verður gert ráð fyrir því við endurskoðun á fjárhagsáætlun.

20.
Skipan
fulltrúa í fræðslunefnd.

Fyrir liggur að aðalfulltrúi K-lista í fræðslunefnd, Vigdís
Garðarsdóttir, er flutt úr sveitarfélaginu. Frestað til næsta fundar.

21.
Skipan
fulltrúa í æskulýðs- og menningarmálanefnd.

Fyrir liggur að aðalfulltrúi K-lista í æskulýðs- og menningarmálanefnd,
Ursula Filmer, hefur beðist lausnar frá störfum. Fulltrúar K-lista tilnefna
Ólaf Inga Kjartansson sem aðalfullrúa sinn í æskulýðs- og menningarmálanefnd út
kjörtímabilið 2010-2014.

22.
Önnur mál.

a)
Fundargerð
1. fundar
nefndar oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn velferðarmála í
Árnesþingi (NOS),
08.08
2011.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

b)
Tillögur að
færslu hringtorgsins á Borg.

Fyrir liggur tillaga frá Landformi ehf. að staðsetningu á væntanlegu
hringtorgi á Borg og undirgöngum undir Biskupstungnabraut. Fjórar mismunandi
staðsetningar eru í tillögunni. Samþykkt er að hitta Odd Hermannsson
næstkomandi þriðjudag kl. 10:00 og fara yfir tillögurnar.

Til kynningar

·
Sorpstöð Suðurlands. Fundargerð
205. stjórnarfundar 10.08 2011.

·
Bréf frá Þjóðskrá Íslands um endurmat á
fasteignamati.

·
Bréf frá Ríkisskattstjóra um álagningu opinberra
gjalda í sveitarfélaginu 2011.

·
Bréf frá Innanríkisráðuneyti um endanlega
úthlutun framlags vegna sérþarfa fatlaðra nemenda í grunnskólum fjárhagsárið
2011.

·
Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti um
úthlutun úr Námsgagnasjóði.

·
Afrit af bréfi frá Skipulagsstofnun vegna
deiliskipulags í Suðurkoti.

·
Bréf frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg um
öryggisbúnað ungs fólks í vinnu.

·
Bréf frá Ungmennafélagi Íslands um að auglýsa
eftir umsóknum til að taka að sér undirbúning og framkvæmd 2. Landsmóts UMFÍ
50+ árið 2012.

·
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf., ársreikningur
2010.

·
-liggur frammi á fundinum-.

·
Hvati, tímarit Íþróttasambands fatlaðara 1. tbl
21. árg 2011.

·
-liggur frammi á fundinum-.

Ekki fleira tekið fyrir og
fundið slitið kl. 12:10