Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að ráða tæknimann

lindaFréttir, Tilkynningar og auglýsingar

Grímsnes- og Grafningshreppur.

Óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í umsjón aðveitna.

Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að ráða tæknimann til að sjá um hita- og vatnsveitur sveitarfélagsins. Um er að ræða undirbúning á viðhaldsverkefnum, nýtengingar, umsjón dæluhúsa og vöktunarkerfis þar við. Hafa eftirlit með framkvæmdum hitaveitna og vatnsveitna auk þess að fylgjast með daglegum rekstri. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á dælubúnaði og lögnum þar sem það verður helsta starfssvið starfsmanns, en önnur verkefni geta einnig fallið til. Þekking á landupplýsingakerfum og innmælingum er mikill kostur.

Starfssvið:

 Verkefnastjórnun og verkeftirlit vegna nýframkvæmda og viðhaldsmála aðveitna.

 • Gerð útboðsgagna/verðkannana fyrir minni verk
 • Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
 • Vinna við landupplýsinga grunn
 • Vinna við GPS landmælingar
 • Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Véliðnfræðingur, véltæknifræðingur eða vélaverkfræðingur eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á vantsveitum og hitaveitum.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-hugbúnaði

 

Frekari fyrirspurnir má senda á gogg@gogg.is

Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn þarf að berast fyrir lok dags 15. september 2019 á netfangið gogg@gogg.is