Húsaleigubætur

lindaFréttir

Viljum minna á að sækja þarf um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og gilda umsóknir til  áramóta skv. 10. grein laga um húsaleigubætur og skv. 11. grein sömu laga skulu umsókn fylgja eftirtalin gögn:

  1. Leigusamningur gerður á staðfest samningseyðublað, undirritaður af báðum aðilum og þinglýstur.(Ekki er þó skylt að þinglýsa leigusamning vegna íbúðar í eigu sveitarfélaga eða félaga sem eru að öllu leyti í eigu sveitarfélaga)
  2. Ljósrit af skattframtölum þeirra sem lögheimili eiga í íbúðinni fyrir síðasta ár, staðfest af skattstjóra.
  3. Launaseðlar þeirra sömu og getið er í 2. tölulið og barna sbr.1. mgr. 9.gr. fyrir þrjá síðustu mánuði.
  4. Önnur þau gögn sem tiltekin eru í reglugerð eða eðli máls, aðstæðum og atvikum kunna að kalla á. Hægt er að lesa lögin í heild inn á heimasíðu Velferðarráðuneytisins: http://www.velferdarraduneyti.is/

Umsóknir þurfa að berast til skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps fyrir 16. janúar 2015.

Umsóknareyðublað er hér: http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-eydublod/Eydublad_Husaleigubaetur.pdf

Sveitarstjóri