Húsaleigubætur

lindaUncategorized

Grímsnes og Grafningshreppur vill minna á að sækja þarf um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og gilda umsóknir til áramóta skv. 10. gr laga um húsaleigubætu og skv. 11. grein sömu laga skulu umsókn fylgja eftirtalin gögn:

1. Leigusamningur gerður á staðfest samningseyðublað, undirritaður af báðum aðilum og þinglýstur.(Ekki er þó skylt að þinglýsa leigusamning vegna íbúðar í eigu sveitarfélaga eða félaga sem eru að öllu leyti í eigu sveitarfélaga)

2. Ljósrit af skattframtölum þeirra sem lögheimili eiga í íbúðinni fyrir síðasta ár, staðfest af skattstjóra.

3. Launaseðlar þeirra sömu og getið er í 2. tölulið og barna sbr.1. mgr. 9.gr. fyrir þrjá síðustu mánuði.

4. Önnur þau gögn sem tiltekin eru í reglugerð eða eðli máls,aðstæður og atvik kunna að kalla á. Hægt er að lesa lögin í heild inn á heimasíðu félags- og tryggingamálaráðuneytisins http://www.felagsmalaraduneyti.is/

Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu Grímsnes- og Grafningshrepps fyrir 16. janúar 2011.

Sveitarstjóri