Fara í efni

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða Stuðningsfulltrúa / leiðbeinanda í frístund.

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða

Stuðningsfulltrúa / leiðbeinanda í frístund.

 Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 80 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk.  Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og útikennslu, list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu. Allir starfsmenn skólans sem eru í 100% vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í vinnutíma.

 Um er að ræða 100% stöðu sem skiptist í að vera stuðningsfulltrúi

 ca. 60 - 70% og leiðbeinandi í frístund ca. 30%-40%.

  • Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við umsjónarkennara og sérkennara.
  • Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn yfirmanns frístundar.

 Vænst er af umsækjendum:

  • Góðrar færni í samskiptum
  • Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
  • Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
  • Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
  • Góðrar íslenskukunnáttu
  • Framtakssemi og jákvæðni.
  • Vilja til að gera góðan skóla betri.

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur  er til 31. júlí 2020

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í síma 480-5520, 863-0463 eða Íris Anna Steinarrsdóttir í síma 695-7110.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum berist til skólastjóra
jonabjorg@kerholsskoli.is

Síðast uppfært 23. júní 2020
Getum við bætt efni síðunnar?