Kerhólsskóli óskar eftir að ráða stuðningsfulltrúa og leiðbeinanda í frístund

lindaFréttir, Tilkynningar og auglýsingar

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða stuðningsfulltrúa og leiðbeinanda í frístund

 

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og útikennslu, list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu.

Allir starfsmenn skólans sem eru í 100% vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í vinnutíma auka annarra fríðinda.

 

Um er að ræða 100% stöður sem skiptist í að vera stuðningsfulltrúi ca. 70% og leiðbeinandi í frístund ca. 30%.

  • Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við umsjónarkennara og sérkennara.
  • Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn frístundarfulltrúa sveitarfélagsins.

Vænst er af umsækjendum:

  • Góðrar færni í samskiptum
  • Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
  • Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
  • Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
  • Góðrar íslenskukunnáttu
  • Framtakssemi og jákvæðni.
  • Vilja til að gera góðan skóla betri.

Æskilegt að að umsækjandi geti byrjað sem fyrst

 

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur  er til 1. september 2018

___________________________________________________________________________

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í síma 480-5520, 863-0463. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra jonabjorg@kerholsskoli.is