Kerhólsskóli óskar eftir leikskólakennara

lindaFréttir, Tilkynningar og auglýsingar

Kerhólsskóli óskar eftir leikskólakennara

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með rúmlega 70 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk þar af eru 33 börn í leikskóladeild. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og útikennslu, list- og verkgreinar.
Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu.

Leikskólakennari í 100% starf

Leikskólakennari starfar eftir starfslýsingu leikskólakennara þ.m.t. tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Menntunar og hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun
  • Reynsla af leikskólakennslu æskileg
  • Góð færni í samskiptum
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Faglegur metnaður og ábyrgð.
  • Góð íslenskukunnátta
  • Vilji til að gera góðan skóla betri

Ef ekki fæst leikskólakennari í starfið verður ráðin leiðbeinandi tímabundið.

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur  1. okt. 2018
___________________________________________________________________________

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra, jonabjorg@kerholsskoli.is eða aðstoðarskólastjóra iris@kerholsskoli.is

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í síma 480-5520, 863-0463.