Menningarráð Suðurlands auglýsir eftir umsóknum um styrki

lindaUncategorized

Einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Suðurlandi geta sótt um styrki en skilyrði er að umsækjendur sýni fram á mótframlag. Heimilt er að sækja um styrk til verkefna sem umsækjandi er þegar byrjaður að vinna í.

Menningarráð Suðurlands hefur ákveðið að árið 2011 hafi þau verkefni forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða:

1. Samstarf milli tveggja eða fleiri aðila, byggðarlaga eða listgreina og uppsetning viðburða á fleiri en einum stað.

2. Verkefni sem efla nýsköpun tengd menningu.

3. Verkefni sem stuðla beint að fjölgun atvinnutækifæra.

4. Verkefni sem styðja við menningartengda ferðaþjónustu.

5. Verkefni sem draga fram staðbundin eða svæðisbundin menningareinkenni eða menningararf.

Menningarráðið mun hvorki veita rekstrar-, stofnkostnaðar- né endurbótastyrki. Ekki verður heldur styrkt skráning á menningarminjum, starfsemi íþróttafélaga, bæjarhátíðir, almennar samkomur, safnaðarstarf og hefðbundið menningarstarf innan skóla.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2011.

Ætlunin er að tilkynna um úthlutun í apríl 2011. Fyrirvari er gerður um undirritun nýs menningarsamnings við ríkið fyrir þann tíma.

Umsóknum skal skilað til Menningarráðs Suðurlands á þar til gerðum eyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu Menningarráðs http://www.sunnanmenning.is/. Allar nánari upplýsingar veitir Dorothee Lubecki, menningarfulltrúi Suðurlands, í síma 480-8207, 896-7511 eða með tölvupósti menning@sudurland.is.

Menningarfulltrúi verður til viðtals í öllum sveitarfélögum.

Umsóknir skal senda, í tölvupósti á menning@sudurland.is eða í ábyrgðarpósti, til Menningarráðs Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss.

Menningarráð Suðurlands

Úthlutunarreglur vegna verkefnastyrkja
Menningarráðs Suðurlands til menningarmála 2011

1. Tilgangur styrkjanna er, skv. samningi sveitarfélaga á Suðurlandi og menntamálaráðuneytisins og samgönguráðuneytis, að efla menningarstarfsemi og menningartengda ferðaþjónustu á Suðurlandi.

2. Umsækjendur geta verið einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Suðurlandi.

3. Menningarráð Suðurlands hefur ákveðið að árið 2011 hafi þau verkefni forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða:

1. Samstarf milli tveggja eða fleiri aðila, byggðarlaga eða listgreina og
uppsetning viðburða á fleiri en einum stað.

2. Verkefni sem efla nýsköpun tengd menningu.

3. Verkefni sem stuðla beint að fjölgun atvinnutækifæra.

4. Verkefni sem styðja við menningartengda ferðaþjónustu.

5. Verkefni sem draga fram staðbundin eða svæðisbundin menningareinkenni
eða menningararf

4. Umsækjendur verða að geta sýnt fram á fleiri fjárhagslega bakhjarla en Menningarráð Suðurlands. Styrkir ráðsins geta aldrei verið hærri fjárhæð en sem nemur helmingi alls kostnaðar við verkefni.

5. Með umsókninni verður að fylgja greinargóð lýsing á verkefninu með verkáætlun og tímasetningum, ítarleg fjárhagsáætlun (kostnaðar- og tekjuáætlun), markmiðslýsingu og upplýsingar um aðstandendur.

6. Umsækjandi ábyrgist að fullnægjandi leyfi séu fyrir framkvæmd verkefnis og notkun heimilda ef þarf, sem og öðrum þáttum verkefnisins.

7. Menningarráð Suðurlands og styrkþegi gera með sér sérstakan samning sem m.a. kveður á um fyrirkomulag greiðslu, lokaskýrslu og eftirfylgni.

8. Menningarráðið mun ekki veita rekstrar-, stofnkostnaðar- eða endurbótastyrki. Ekki verður heldur styrkt skráning á menningarminjum, starfsemi íþróttafélaga, bæjarhátíðir, almennar samkomur, safnaðarstarf og hefðbundið menningarstarf innan skóla.

9. Styrkþegi skal skila skriflegri lýsingu ( lokaskýrslu ) á framkvæmd og árangri verkefnisins. Að öðru leyti ber styrkþega að veita Menningarráði Suðurlands upplýsingar um framkvæmd verkefnisins þegar og ef eftir því er leitað.

10. Umsóknir þurfa að vera á eyðublöðum frá Menningarráðinu og póststimplaðar eigi síðar en síðasta umsóknardag.

11. Auglýst skal eftir styrkumsóknum í febrúar og fer úthlutun fram á vori ( mars/apríl).

Menningarráð Suðurlands, 18. janúar 2011