Skólaþjónusta Árnesþings óskar eftir sálfræðingi til starfa

lindaFréttir

Staða sálfræðings fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði skólaþjónustu Árnesþings er laus til

umsóknar.  Um er að ræða 50% stöðu.  Í sveitarfélögunum er unnin fjölbreytt verkefni á sviði

skóla- og velferðarmála og svigrúm er til nýrra verkefna og vinnubragða.

 Starfssvið sálfræðings

  • Ráðgjöf við skólastjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla um snemmtæka íhlutun.
  • Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma.
  • Skimanir, greiningar og ráðgjöf fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri, foreldra og starfsfólk skóla.
  • Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa, starfsmenn

skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o.fl. til að stuðla að skilvirkni

þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur sálfræðing

  • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
  • Sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Skipulagshæfileikar
  • Frumkvæði
  • Hæfni í þverfaglegu samstarfi
  • Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2015.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með umsóknum fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og menntun.  Jafnframt fylgi greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starf sálfræðings hjá skólaþjónustu Árnesþings. Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veita:  María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu

Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir kennsluráðgjafi og

teymisstjóri, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

_____________________________________________________________________

 Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu.  Einn  forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd sem  markar þjónustunni stefnu í samvinnu við þá sem málið varðar.  Lögð er áhersla á heildarsýn í  málefnum einstaklinga og fjölskyldna.  Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf,  sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og málefni fatlaðs  fólks.