Fara í efni

Framkvæmda- og veitunefnd

20. fundur 21. apríl 2020 kl. 20:00 - 22:10 Stjórnsýsluhúsinu Borg
Nefndarmenn
  • Steinar Sigurjónsson formaður
  • Bergur Guðmundsson
  • Jón Örn Ingileifsson
Fundagerð var færð í tölvu og hana ritaði Steinar Sigurjónsson

1.      Úthlutun vegstyrkja til frístundabyggða

Farið var yfir umsóknir sem bárust um styrki til viðhalds á vegum í frístundabyggðum sveitarfélagsins. Heildarfjármagn til úthlutunar er 2.300.000 kr. fyrir árið 2020. Við mat á umsóknum félaganna var horft til heildarfjölda húsa á viðkomandi stað, heildarvegalengdar svæðisins, umfangs verksins og styrkja sem félögin hafa fengið síðustu ár. Verkefnin snúast flest um að bera í vegi og lagfæra þá.

 Samgöngunefnd leggur til að eftirtalin félög hljóti styrk  skv. neðangreindu;

 Félag Lóðareigenda í landi Minna Mosfells (FLUMM)                                              37.500 kr.

Félag sumarhúsaeigenda í Öldubyggð                                                                         37.500 kr.

Félag sumarhúsaeigenda við Þórsstíg                                                                          37.500 kr.

Félag sumarhúsaeigenda í Kerhrauni E-svæði                                                             37.500 kr.

Félag Frístundahúsalóðaeigenda Hæðarbrúna í Grímsnesi                                       37.500 kr.

            Félag sumarhúsaeigenda Syðri Brú                                                                     57.500 kr.

Félag lóðareigenda við Birkibraut í Vaðneslandi                                                           57.500 kr.

Félag sumarhúsaeigenda við Ásgarðsbreiðu                                                                57.500 kr.

Félag land- og frístundahúsaeigenda við AogB götu úr Norðurkotslandi                 57.500 kr.

Systraásar                                                                                                                           57.500 kr.

Ásar frístundabyggð í Búrfelli II                                                                                       57.500 kr.

Vaðlækur – félag sumarhúsaeigenda við Vaðlækjarveg                                            57.500 kr.

Brekkubúar, félag sumarhúsaeigenda í Víðibrekku                                                     57.500 kr.

Skógarholtið okkar                                                                                                           57.500 kr.

Félag sumarhúsaeigenda v. Kjarrmóa                                                                          57.500 kr.

Félag landeigenda í Nesi við Apavatn                                                                          75.000 kr.

Klausturhóll sumarhúsafélag                                                                                        75.000 kr.

Félag sumarbústaðaeigenda í Norðurkotslandi og nágrenni                                  75.000 kr.

Kerhraun, félag sumarhúsaeigenda                                                                            75.000 kr.

Selhóll                                                                                                                              75.000 kr.

Öndverðarnes ehf                                                                                                          75.000 kr.

Þristurinn – félag landeigenda við Klausturgötu                                                      75.000 kr.

FÉSO – Félag sumarhúsaeigenda í Oddsholti                                                          75.000 kr.

Kerengi                                                                                                                             75.000 kr.

Félag lóðarhafa í Miðborgum                                                                                       75.000 kr.

Félag sumarbústaðaeigenda við 5. braut við Álftavatn                                           75.000 kr.

Þrastaungarnir                                                                                                                75.000 kr.

Félag lóðareigenda í Farengi í landi Miðengis                                                          112.500 kr.

Sumarhúsafélagið Víðihlíð                                                                                          112.500 kr.

Fururborgir, félag í frístundabyggð                                                                            112.500 kr.

Félag lóðarhafa Kiðjabergi                                                                                         150.000 kr.

Hestur, landeigendafélag                                                                                           150.000 kr.

 Alls bárust 32 gildar umsóknir og leggur samgöngunefnd til að öll þau félög sem áttu gilda umsókn hljóti styrk.

1 umsókn var ógild þar sem hún samræmdist ekki reglum um vegstyrki.

 Töluvert fleiri umsóknir bárust í ár heldur en undanfarin ár og þykir ljóst að auka þarf heildarupphæð styrkveitinga ef vel á að vera.

2.  Úthlutun styrkja til uppbyggingu flóttaleiða í frístundabyggð.

Farið var yfir umsóknir sem bárust vegna uppbygginga flóttaleiða í frístundabyggðum sveitarfélagsins. Heildarfjármagn til úthlutunar er 500.000 kr. fyrir árið 2020.

 Samgöngunefnd leggur til að eftirtalin félög hljóti styrk  skv. neðangreindu;

Félag lóðareigenda í Farengi (í landi Miðengis)                                                       500.000 kr.

 1 gild umsókn barst og leggur samgöngunefnd til að félagið hljóti styrk.

 

 

 3.      Tillaga að reglum um kostnaðarþátttöku Grímsnes- og Grafningshrepps við lagningu bundins slitlags á heimreiðar í sveitarfélaginu.

       Nefndin leggur til að settar verði reglur um kostnaðarþátttöku Grímsnes- og Grafningshrepps við lagningu bundins slitlags á heimreiðar í sveitarfélaginu, og verkefnið þannig tekið upp að nýju. Nefndin leggur til drög að reglum sem er vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar.

 4.      Breytt fyrirkomulag vegstyrkja til frístundahúsafélaga.

 Rætt var hvort að breytt fyrirkomulag á vegstyrkjum gæti einfaldað úthlutanir og nýst fleiri félögum. Horft var til þess að breytt fyrirkomulag fæli í sér að veittur yrði styrkur til veghalds í frístundahúsabyggðum, og gæti styrkurinn því einnig nýst til snjómoksturs og annara þátta er snúa að veghaldi, en myndi ekki einskorðast við viðhald á vegum. Sveitarfélagið hefur séð um mokstur í frístundahúsahverfum sveitarfélagsins einu sinni á ári, fyrir páska, þegar þess hefur verið þörf. Með því að breyta fyrirkomulaginu og gera snjómoksturinn styrkhæfan í stað þess að sveitarfélagið annist hann, gætu félögin stýrt því betur hvenær þau telja þörf á snjómokstri.

Ekki var tekin ákvörðun um breytt fyrirkomulag, en nefndin sammæltist um að hittast aftur þegar kostnaður vegna snjómoksturs á þessu ári ásamt fleiri forsendum lægju fyrir.

Hvor leiðin sem verður farin er ljóst að hækka þarf heildarupphæð styrkjanna  á næsta ári og áætlar nefndin að skila inn tillögu til sveitarstjórnar um styrkupphæð þegar ákvörðun hefur verið tekin.  

Getum við bætt efni síðunnar?