Fara í efni

Sveitarstjórn

368. fundur 06. maí 2015 kl. 09:00 - 12:00 Stjórnsýsluhúsið Borg
Sveitarstjórn
  • Gunnar Þorgeirsson
  • Ingibjörg Harðardóttir
  • Hörður Óli Guðmundsson
  • Guðmundur Ármann Pétursson
  • Sigrún Jóna Jónsdóttir
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir

1.    Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 22. apríl 2015.

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 22. apríl 2015 liggur frammi á fundinum.

 
2.      Fundargerðir.

a)      Fundargerð 5. fundar húsnefndar Félagsheimilisins Borgar, 29. apríl 2015.

Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 5. fundargerð húsnefndar Félagsheimilisins Borgar, dags. 29. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 1: Ásýnd hússins.
Húsnefnd félagsheimilisins Borgar leggur það til við sveitarstjórn að meðfylgjandi litur af Steni klæðningu verði notaður á veggina og meðfylgjandi litaprufa af álkæðningu verði notuð á þakkanta, horn, vatnsbretti og glugga. Einnig leggur nefndin til að gluggarnir verði heilir þ.e. þar sem opnanleg fög eru og þurfa að vera, verði heil opnanleg fög. Stafirnir „Félagsheimilið Borg“ verði notaðir áfram og hafðir á sama stað og þeir eru og að sambærilegir stafir verði gerðir í stóru fyrir „Borg“. Húsnefnd óskar eftir að skoðað verði með glugga í fatahenginu hvort þörf sé á að hafa hann. Sveitarstjórn felur Tæknisviði Uppsveita að bjóða út verkið í samræmi við óskir húsnefndar.

 
b)     88. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 22. apríl 2015.

Mál nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 og 30 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 88. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags. 22. apríl 2015. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

 
Mál nr. 10: 1504002 - Kiðjaberg: Frístundabyggð: Endurskoðað deiliskipulag
Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að endurskoðun deiliskipulags fyrir jörðina Kiðjaberg í Grímsnes- og Grafningshreppi. Tillagan var auglýst 21. ágúst 2014 með athugasemdafresti til 3.október. Tvö athugasemdabréf bárust á kynningartíma auk þess sem fyrir liggja nýjar umsagnir frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Minjastofnun Íslands. Deiliskipulagsgögnin er lögð fram með minniháttar breytingum varðandi neysluvatn og fráveitu til að koma til móts við ábendingar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Þá liggja fyrir drög að umsögn um innkomnar athugasemdir.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða ofangreinda tillögu að deiliskipulagi með breytingum sem gerðar hafa verið í tengslum við ábendingar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og einnig með breytingu á byggingarreit lóðar nr. 78 sbr. samþykkt sveitarstjórnar frá 4. mars 2015. Ekki er gerð athugasemd við drög að umsögn um athugasemd og er skipulagsfulltrúa falið að klára hana í samvinnu við lögfræðing sveitarfélagsins.

Mál nr. 11: 1501013 - Ásabraut 1-40 og Lokastígur 1-10: Ásgarður: Deiliskipulagsbreyting
Fyrir liggur að lokinni grenndarkynningu tillaga að breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar við Ásabraut 1-40 og Lokastíg 1-10 í landi Ásgarðs. Tillagan var kynnt með bréfi dags. 25. febrúar 2015 með athugasemdafresti til 27. mars. Frestur til að koma með athugasemdir var síðan lengdur til 10. apríl í samræmi við ósk þess efnis. Fimm athugasemdabréf bárust á kynningartíma. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og felur skipulagsfulltrúa að óska eftir viðbrögðum umsækjenda við innkomnum athugasemdum.

Mál nr. 12: 1504019 - Nesjavallavirkjun: Prófun á niðurrennslisholum NJ-17 og NJ-26 í Kýrdal: Framkvæmdaleyfi
Fyrir liggur umsókn Orku Náttúrunnar dags. 25. mars 2015 um framkvæmdaleyfi vegna prófunar á niðurrennslisholum NJ-17 og NJ-26 í Kýrdal á Nesjavöllum. Fram kemur að send verði fyrirspurn til Skipulagsstofnunar varðandi það hvort framkvæmdin falli undir ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum auk þess sem hún verður kynnt Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Orkustofnun, Umhverfisstofnun og Jarðskjálftavakt Veðurstofu Íslands. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.

Mál nr. 13: 1504020 - Nesjavallavirkjun: Malarnáma við Stangarháls: Framkvæmdaleyfi
Fyrir liggur erindi Orku Náttúrunnar dags. 25. mars 2015 þar sem óskað er eftir framkvæmdaleyfi fyrir allt að 50.000 m3 efnistöku úr malarnámu við Stangarháls á Nesjavöllum. Framkvæmdin er í samræmi við gildandi deiliskipulag svæðisins.

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að gefið verði út framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku í samræmi við fyrirliggjandi erindi, með fyrirvara um umsögn Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Mál nr. 14: 1504022 - Nesjavallavirkjun: Prófun á holu HK-20 á Mosfellsheiði: Framkvæmdaleyfi
Fyrir liggur erindi Orku Náttúrunnar þar sem óskað er eftir heimild til að gera tilraun með að farga upphituðu grunnvatni í 176 m tilraunaborholu HK-20 sem er staðsett austan til á Hellisheiði. Jafnframt liggur fyrir minnisblað unnið af Vatnskil í mars 2015 um mat á áhrifum niðurdælingar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.

Mál nr. 15:1502082 - Hengill: Hjólaleið í afrétti Grafnings: Fyrirspurn
Fyrir liggur að nýju erindi Orkuveitu Reykjavíkur dags. 10. febrúar 2015 þar sem óskað er eftir heimild til að merkja hjólaleið vestan við Hengil. Leiðin er innan þjóðlendu og liggur bæði í Grímsnes- og Grafningshreppi og Sveitarfélagsins Ölfus. Afgreiðslu málsins var frestað á fundi skipulagsnefndar 26. febrúar 2015 og var skipulagsfulltrúa falið að leita samráðs við skipulagsfulltrúa Ölfus um málið. Þann 13. apríl sl. fóru skipulagsfulltrúar sveitarfélaganna á fund í Orkuveitunni þar sem verkefnið var kynnt betur. Afgreiðslu vísað til endurskoðunar aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps.

Mál nr. 16: 1504048 - Ásborgir 7 og 22: Ásgarður: Deiliskipulagsbreyting
Fyrir liggur umsókn Grímsborga ehf. dags. 17. apríl 2015 þar sem óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi Ásborga í Grímsnes- og Grafningshreppi. Óskað er eftir að lóðum nr. 7 og 22 verði breytt úr íbúðarhúsalóðum í lóðir fyrir gisti- og/eða veitingahús. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og oddvita falið að fara yfir málið með umsækjenda.

Mál nr. 17: 1501077 - Sólheimar: Endurskoðað deiliskipulag
Fyrir liggur tillaga af endurskoðuðu deiliskipulagi fyrir Sólheima í Grímsnes- og Grafningshreppi. Í nýju deiliskipulagi er verið að samræma heiti og númer lóða innan svæðisins auk þess sem íbúðabyggð ofan við Sesseljuhús er breytt lítilsháttar. Á fundi sveitarstjórnar þann 4. febrúar s.l. var afgreiðslu frestað þar sem sveitarstjórn taldi að afmarka þyrfti byggingarreiti á öllum lóðum innan svæðisins og var skipulagsfulltrúa falið að ræða við skipulagshönnuð um málið. Í þeirri tillögu sem nú er lögð fyrir hafa verið gerðar ýmsar lagfæringar en skipulagshönnuður taldi ekki þörf á að gera ráð fyrir byggingarreit á öllum lóðum þar sem ekki eru fyrirhugaðar aðrar stækkanir en sýndar eru á tillögunni.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fyrirliggjandi tillaga að endurskoðun deiliskipulags Sólheima verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. Guðmundur Ármann Pétursson vék sæti við afgreiðslu málsins.

Mál nr. 18: 1504041 - Stangarhylur: Verslunar- og þjónustusvæði: Aðalskipulagsbreyting
Fyrir liggur umsókn Magnúsar Jónssonar dagsett 1. apríl 2015 þar sem óskað er eftir breytingu á aðalskipulagi úr hluta landsins Stangarhyls, úr efnistökusvæði í svæði fyrir verslun- og þjónustu og að þar verði heimilt að reisa allt að 250 herbergja hótel. Afgreiðslu vísað til endurskoðunar aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps.

Mál nr. 19: 1504039 - Sunnubakki: Ásgarður: Fyrirspurn
Fyrir liggur fyrirspurn Búgarðs ehf. dagsett 14. apríl 2015 um hvort að mögulegt sé að breyta hluta frístundabyggðar í landi Ásgarðs í svæði fyrir atvinnu- og ferðaþjónustutengt svæði og einnig hvort að heimilt yrði að byggja 4-5 hús á hverri lóð. Svæðið sem um ræðir kallast Sunnubakki og liggur að Soginu. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi eru 11 frístundahúsalóðir á svæðinu á bilinu 6.209 til 15.593 fm. Afgreiðslu vísað til endurskoðunar aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps.

Mál nr. 20: 1504040 - Selmýrarvegur 9: Ásgarður: Fyrirspurn
Fyrir liggur fyrirspurn eigenda lóðarinnar Selmýrarvegur 9, dagsett 13. apríl 2015 um hvort að staðsetja megi frístundahús á lóðinni utan byggingarreitar þannig að það verði 40 m frá Sogsvegi í stað 50 m. Ástæða fyrirspurnar er vilji til að staðsetja húsið á flöt sem er á svæðinu og sleppa við að eyða fallegum gróðri sem er innan byggingarreitar. Sveitarstjórn mælir ekki með að byggingarreit verði breytt til samræmis við fyrirliggjandi erindi þar sem byggingarreitur er þegar nær þjóðvegi en gildandi skipulagsreglugerð gerir ráð fyrir.

Mál nr. 21: 1504035 - Rimahverfi: Frístundasvæði: Klausturhólar: Deiliskipulag
Fyrir liggur beiðni Péturs H. Jónssonar, dagsett 24. mars 2015, f.h. landeigenda, um að deiliskipulag fyrir Rimahverfi úr landi Klausturhóla verði tekið til umfjöllunar. Skipulagssvæðið er um 185 ha að stærð og eru 104 frístundahúsalóðir þar inn á, þar af eru 60 byggðar og af þeim 44 sem eru óbyggðar en 14 af þeim eru til sem fasteignir í þjóðskrá. Deiliskipulag er í gildi fyrir efri hluta svæðisins. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að deiliskipulagið verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. Á kynningartíma skal leita umsagnar Minjastofnunar Íslands og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Mál nr. 29: Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 15-04 – 1503002F
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 27. mars 2015.

Mál nr. 30: Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 15-05 – 1504001F
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 16. apríl 2015.

 
c)      Fundargerð aðalfundar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 22. apríl 2015.

Mál nr. 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram aðalfundargerð Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., dags. 22. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 2: Ákvörðun um breytingar á samþykktum samlagsins.
Lagðar voru fram tillögur að breytingum á samþykktum byggðasamlagsins. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrir liggjandi breytingar á samþykktunum.

 
d)     Fundargerð stjórnar Laugaráslæknishéraðs, 30. apríl 2015.

Mál nr. 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram fundargerð stjórnar Laugaráslæknishéraðs, dags. 30. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 2: Erindi dags. 25.02.2015
Fyrir liggur beiðni um styrk frá öllum kórum í uppsveitum Árnessýslu til kaupa á rafmagnspíanói. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkurinn verði veittur.

 
e)      Fundargerð 6. fundar Héraðsnefndar Árnesinga bs., 9. og 10. apríl 2015.

Mál nr. 4 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 6. fundargerð Héraðsnefndar Árnesinga bs., 9. og 10. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 4: Ársreikningur Héraðsskjalasafns Árnesinga.
Fyrir liggur beiðni forstöðumanns Héraðsskjalasafnsins um heimild til kaupa á geymsluhúsnæði fyrir safnið sem ætti að nýtast safninu a.m.k. næstu 10 árin. Fjármunir til kaupanna eru til hjá safninu. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að húsnæðið verði keypt.

 
f)       Fundargerð nefndar um vöktun Þingvallavatns, 22. apríl 2015.

Mál nr. 2 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram fundargerð nefndar um vöktun Þingvallavatns, dags. 22. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 2: Verkefni 2015..
Fyrir liggur beiðni nefndarinnar um að Grímsnes- og Grafningshreppur styrki verkefni sem snýr mælingum á Miðfellsdýpi. Ekki hefur verið gert ráð fyrir fjármununum í áætlun ársins 2015. Sveitarstjórn hafnar erindinu.

 
g)      Fundargerð 6. fundar nefndar oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn velferðarmála í Árnesþingi (NOS),   10. apríl 2015.

Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 6. fundargerð nefndar oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn velferðarmála í Árnesþingi (NOS), dags. 10. apríl 2015.

Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 1: Sálfræðingur.
Fyrir liggur að þörf er á öðrum sálfræðingi til starfa hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustunnar leggur til að auglýst verði eftir sálfræðingi í 100% stöðu þar sem 80% staða myndi nýtast skólaþjónustunni og 20% velferðarþjónustunni. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að auglýst verði eftir sálfræðingi í 100% stöðu.

 
h)     Fundargerð 10. fundar stjórnar þjónustusvæðis vegna málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, 27. janúar 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 
i)       Fundargerð 11. fundar stjórnar þjónustusvæðis vegna málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi,   8. apríl 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 
j)       Fundargerð 12. fundar stjórnar þjónustusvæðis vegna málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, 20. apríl 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 
3.    Trúnaðarmál.
Málið er fært til bókar í trúnaðarmálabók.

 
4.    Ársreikningur Grímsnes- og Grafningshrepps 2014.
Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2014 lagður fram til seinni umræðu.  Helstu niðurstöður samantektar A og B hluta eru eftirfarandi:

 
Rekstrarniðurstaða A hluta                                            kr.          26.655.037

Rekstrarniðurstaða A og B hluta saman                        kr.           6.542.682

Eigið fé                                                                           kr.       570.478.705

Skuldir                                                                            kr.    1.033.204.577

Eignir                                                                              kr.    1.603.683.281

Veltufé frá rekstri                                                                       kr.        74.432.991

        

 
Ársreikningur samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.

Sveitarstjórn samþykkir að halda íbúafund um ársreikning sveitarfélagins í Félagsheimilinu Borg, fimmtudaginn 11. júní kl. 20:00.

 
Fulltrúar K-lista bóka eftirfarandi;Það er  ánægjulegt  að rekstur fráveitu, hitaveitu og vatnsveitu er betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þrátt fyrir það  er nauðsynlegt að gera betur í rekstri sveitarfélagsins, sem dæmi má nefna að annar kostnaður fer 24.8 m.kr. fram úr áætlun og laun fara 19.1 m.kr. fram úr áætlun. 

Rekstrarhagnaður sveitarfélagsins nemur 6.5 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir hagnaði að upphæð 98.2 m.kr.  Skuldahlutfall er 152%.

 
5.    Borgarbraut 20.
Fyrir liggur kauptilboð, dagsett 28. apríl 2015 í Borgarbraut 20 að fjárhæð kr. 20  milljónir. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi kauptilboð.

 
6.    Tillögur til útboðs á sorpi.
Fyrir liggur minnisblað frá Tæknisviði Uppsveita, dagsett 4. maí 2015 um tillögur til útboðs á sorpi. Þrjár mismunandi leiðir er lagðar til. Sveitarstjórn leggur til að núgildandi samningur verði framlengdur um eitt ár á grundvelli hans.

 
7.    Siðareglur Grímsnes- og Grafningshrepps.
Lögð fram til fyrri umræðu drög að siðareglum fyrir sveitarfélagið skv. 29. gr sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Málinu vísað til seinni umræðu.

 
8.    Starfslýsing æskulýðsfulltrúa Grímsnes- og Grafningshrepps.
Fyrir liggja drög að starfslýsingu fyrir æskulýðsfulltrúa Grímsnes- og Grafningshrepps. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi starfslýsingu.

 
9.    Framlenging á samningi um liðveislu og ferðaþjónustu.
Fyrir liggur framlenging á samkomulagi um liðveislu og ferðaþjónustu vegna málefna fatlaðra. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi framlengingu. Guðmundur Ármann Pétursson vék sæti við afgreiðslu málsins.

 
10.    Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Ásabraut 45, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 15. apríl 2015  um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II í Ásabraut 45, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt en óskar jafnframt eftir afriti af rekstarleyfi þegar það er gefið út.

  
11.    Afrit af bréfi frá Vegagerðinni til eigenda Ásgarðs þar sem tilkynnt er um niðurfellingu Ásgarðsvegar af vegaskrá.
Fyrir liggur afrit af bréfi frá Vegagerðinni til eigenda Ásgarðs þar sem tilkynnt er um niðurfellingu Ásgarðsvegar af vegaskrá. Bréfið lagt fram til kynningar.

 
12.    Beiðni um styrk frá Karlakór Hreppamanna.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Karlakór Hreppamanna að fjárhæð kr. 100.000 til kaupa á bökum við kórpalla, viðbótarpöllum, handriðum og vagni undir bökin. Sveitarstjórn hafnar styrkbeiðninni.

 
13.    Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á tillögu til þingsályktunar um landskipulagsstefnu 2015-2026, 689. mál.
Þingsályktunar tillagan lögð fram.

 
14.    Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til laga um lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.), 687. mál.
Frumvarpið lagt fram.

 
15.    Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til laga um verndarsvæði í byggð, 629. mál.
Frumvarpið lagt fram.

 
16.    Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum (réttarstaða leigjanda og leigusala), 696. mál.
Frumvarpið lagt fram.

 
17.    Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlenda og afrétta, 703. mál.
Frumvarpið lagt fram.

 
18.    Skýrsla Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, „Stöðugreining hjúkrunarheimila á Suðurlandi“.
Fyrir liggur skýrsla frá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga um stöðugreining hjúkrunarheimila á Suðurlandi. Skýrslan er lögð fram til kynningar.

 

Til kynningar
Sorpstöð Suðurlands.  Fundargerð  240. stjórnarfundar 20.04 2015.
Heilbrigðisnefnd Suðurlands. Fundargerð 164. stjórnarfundar 30.04 2015.
Bréf frá Minjastofnun Íslands, dagsett 10. apríl 2015 vegna umsagnar stofnunarinnar við breytingu á deiliskipulagi í landi Miðengis, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Byggðasafn Árnesinga, ársskýrsla 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Markaðsstofa Suðurlands, ársreikningur 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Fræðslunet Suðurlands, ársskýrsla 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Fræðslunet Suðurlands, ársreikningur 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Þjónusturáð Suðurlands, ársskýrsla 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Byggðastofnun, ársskýrsla 2014.
-liggur frammi á fundinum-.
Bautasteinn, fréttabréf Kirkjugarðasambands Íslands 1. tbl. 20. árg. 2015.
-liggur frammi á fundinum-.

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:00

 

 

 

 

Getum við bætt efni síðunnar?