Fara í efni

Sveitarstjórn

375. fundur 23. september 2015 kl. 09:00 - 12:30 Stjórnsýsluhúsið Borg
Sveitarstjórn
  • Hörður Óli Guðmundsson
  • Ingibjörg Harðardóttir
  • Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Gunnars Þorgeirssonar
  • Sigrún Jóna Jónsdóttir
  • Guðmundur Ármann Pétursson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir

1.    Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 2. september 2015.  

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 2. september 2015 liggur frammi á fundinum.

 
2.      Fundargerðir.
a)      Fundargerð 14. fundar fjallskilanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 21. ágúst 2015.
Lögð fram 14. fundargerð fjallskilanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 21. ágúst 2015.

Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 2: Kringlumýrarrétt.
Fjallskilanefnd óskar eftir að breyting verði gerð á Kringlumýrarrétt þannig að það verði fleiri dilkar og minni almenningur. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi beiðni.

Mál nr. 4: Gatfell og Kerling.
Fjallskilanefnd óskar eftir efni til að auka svefnaðstöðu í Gatfelli og einnig að komið verði upp vatnsrennum á hesthúsið við Kerlingu fyrir vatnssöfnun til að brynna hrossum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi beiðni.

 
b)     96. fundur Skipulagsnefndar Uppsveita, 10. september 2015.

Mál nr. 1, 2 og 14 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram 96. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags. 10. september 2015. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 1: 1508076 - Kerhraun 6 og 39: Breyting á afmörkun lóða: Breytt stærð.
Fyrir liggur umsókn eiganda lóðarinnar Kerhraun 6 sem varðar breytingu á lóðarmörkum við lóð nr. 39. Meðfylgjandi er uppdráttur þar sem fyrirhuguð breyting er sýnd.

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við lagfæringu á lóðarmörkum með fyrirvara um samþykki eigenda beggja lóða og að unnið verði ný hnitsett lóðablöð fyrir báðar lóðirnar. Þá felur þetta í sér breytingu á deiliskipulagi sem er að mati sveitarstjórnar óveruleg skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga, en einnig þarf að útbúa gögn vegna þeirra breytingar.

Mál nr. 2: 1509001 - Seyðishólar: Kerbyggð: Deiliskipulagsbreyting: Kæra til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Lögð fram til kynningar kæra vegna samþykktar á aðal- og deiliskipulagi Kerbyggðar í Grímsnes- og Grafningshreppi. Jafnframt er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa um kæruna.

Mál nr. 14: 1509001F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 15-13.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 3. september 2015. 

c)      Fundargerð 26. fundar stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 10. september 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

d)     Fundargerð 3. fundar ferðamálaráðs uppsveitanna, 16. september 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

e)      Fundargerð 15. fundar stjórnar byggðarsamlagsins Bergrisans bs., 15. september 2015.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 
3.    Námsstyrkir starfsfólks Kerhólsskóla.
Fyrir liggja þrjár umsóknir starfsmanna Kerhólsskóla um styrk til að stunda nám í kennarafræðum. Umsóknirnar eru í samræmi við stefnu sveitarfélagsins um fjölgun faglærðra starfsmanna við Kerhólsskóla. Á fundi sveitarstjórnar þann 2. september s.l. var afgreiðslu málsins frestað og sveitarstjóra falið að taka saman áætlaðan kostnað vegna styrkjanna. Nú liggur sú kostnaðargreining fyrir. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja umsækjendur til náms í kennarafræðum skv. lið nr. 1 í reglum sveitarfélagsins. Að auki er samþykkt samhljóða að veita styrk að fjárhæð kr. 150.000 vegna kostnaðar við skólagjöld og til bókakaupa.

 
4.    Staða fjárhagsáætlunar 2015.
Farið var yfir stöðu bókhalds og borið saman við fjárhagsáætlun ársins 2015 eftir fyrstu átta mánuði ársins. Ljóst er að ákveðnir liðir muni fara fram úr áætlun. Sveitarstjóra falið að greina ákveðna gjaldaliði og leggja fyrir sveitstjórn.

 
5.    Beiðni um styrk frá Námsefnisbankanum.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Námsefnisbankanum að fjárhæð kr. 100.000 til uppbyggingar á gagnabanka fyrir grunnskóla. Á fundi sveitarstjórnar þann 1. júlí s.l. var afgreiðslu málsins frestað þar sem óskað var eftir umsögn starfsmanna Kerhólsskóla. Starfsmenn Kerhólsskóla telja að þessi starfsemi geti styrkt skólasamfélagið í Árnes- og Rangárvallasýslu og myndu gjarnan vilja taka þátt. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk.

 
6.        Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að Mosabraut 13, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 11. september 2015  um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II (sumarhús) að Mosabraut 13, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verði veitt en óskar jafnframt eftir afriti af rekstarleyfi þegar það er gefið út.

 
7.        Beiðni Innanríkisráðuneytisins um umsögn á drögum að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga.
Fyrir liggur beiðni frá Innanríkisráðuneytinu um umsögn á drögum að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Breytingin snýst um að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiði sveitarfélögum tímabundið framlag sem fengið er með hlutdeild í tekjum ríkissjóðs af sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki árin 2015 til 2017. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við frumvarpsdrögin.

 
8.        Bréf frá Innanríkisráðuneytinu um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Fyrir liggur bréf frá Innanríkisráðuneytinu, dagsett 16. september 2015 um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Bréfið lagt fram til kynningar.

 
9.        Bréf frá framkvæmdastjóra Héraðssambandsins Skarphéðins vegna heimildarmyndar um Landsmót UMFÍ á sambandssvæðinu.
Fyrir liggur bréf frá framkvæmdarstjóra HSK, Engilbert Olgeirssyni, dagsett 21. september 2015 þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið kaupi fimm mynddiska að fjárhæð kr. 30.000. HSK vinnur nú að gerð heimildarmyndar um Landsmót UMFÍ sem haldin hafa verið á sambandssvæði HSK. Mótin sem umræðir eru mótin í Haukadal árið 1940, í Hveragerði árið 1949, á Laugarvatni árin 1965 og 1994 og á Selfossi árin 1978 og 2013. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða á kaupa umbeðna mynddiska.

 
10.    Bréf frá Guðrúnu Ásgeirsdóttur og Guðmundi Tómassyni um upplýsingaskilti við minningarreit Tómasar Guðmundssonar.
Fyrir liggur bréf frá Guðrúnu Ásgeirsdóttur og Guðmundi Tómassyni, dagsett 31. ágúst 2015 þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið setji upp upplýsingaskilti, borð og bekk við minningarreit Tómasar Guðmundssonar. Það eru liðin rúm 20 ár síðan brjóstmynd af Tómasi Guðmundssyni skáldi var sett upp í minningarreit við Þingvallaveg og engar upplýsingar að finna um af hverjum brjóstmyndin er af né hægt að tylla sér niður. Sveitarstjórn felur Herði Óla að vinna að málinu.+-

 
11.    Bréf frá undirbúningshóp um Sunnlenska skóladaginn vegna upplýsinga um sunnlenska skóladaginn 2016.
Fyrir liggur bréf frá Önnu Ingadóttur f.h. undirbúningshóps um Sunnlenska skóladaginn, dagsett 2. september 2015 þar sem upplýst er um Sunnlenska skóladaginn 2016. Bréfið lagt fram  til kynningar.

 
12.    Tölvupóstur frá framkvæmdarstjóra Locatify vegna apps sem sveitarfélaginu stendur til boða.
Fyrir liggur tölvupóstur frá framkvæmdarstjóra Locatify, Steinunni Önnu Gunnlaugsdóttur, dagsettur 7. september 2015 þar sem sveitarfélaginu stendur til boða að setja inn upplýsingar um sveitarfélagið í smáforrit. Sveitarstjórn hafnar erindinu.

 
13.    Bréf frá Jóhannesi Bjarna Björnssyni hrl., f.h. eiganda að Fljótsbakka 30, vegna lokunar á aðkomunni að Fljótsbakka 32.
Fyrir liggur bréf frá Jóhannesi Bjarna Björnssyni hrl., f.h. eiganda að Fljótsbakka 30, dagsett 16. september 2015 þar sem tilkynnt er um lokun að aðkomunni að Fljótsbakka 32. Bréfið er lagt fram til kynningar.

 
14.    Bréf frá formanni fjárlaganefndar Alþingis um fundi sveitarstjórna með fjárlaganefnd Alþingis haustið 2015.
Fyrir liggur bréf frá Vigdísi Hauksdóttur, formanni fjárlaganefndar Alþingis, dagsett 10. september 2015 vegna funda sveitarstjórna með fjárlaganefnd Alþingis haustið 2015. Sveitarstjóra falið að bóka fundartíma.

 
15.    Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarpi til laga um almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.), 3. mál.
Frumvarpið lagt fram.

 

 
Til kynningar
SASS.  Fundargerð  497. stjórnarfundar 04.09 2015.
Samband íslenskra sveitarfélaga.  Fundargerð 830. stjórnarfundar, 11.09 2015.
Samtök orkusveitarfélaga. Fundargerð 21. stjórnarfundar, 25.08.2015.
Vottunarstofan Tún. Fundargerð aðalfundar, 24.08.2015
 

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:30.

Getum við bætt efni síðunnar?