Fara í efni

Sveitarstjórn

299. fundur 04. apríl 2012 kl. 09:00 - 11:15 Stjórnsýsluhúsið Borg
Sveitarstjórn
  • Gunnar Þorgeirsson
  • Ingibjörg Harðardóttir
  • Hörður Óli Guðmundsson
  • Ingvar G. Ingvarsson
  • Guðmundur Ármann Pétursson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir

 

1.     Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 21. mars 2012.  
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 21. mars 2012 liggur frammi á fundinum.

 
2.       Fundargerðir.

a)  45. fundur skipulags- og byggingafulltrúaembættis Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps, 22.03 2012.

Mál nr. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 40 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Fundargerðin lögð fram. Farið yfir mál nr. 2, 3, 4, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 40 þau rædd og staðfest af sveitarstjórn. Varðandi lið nr. 1 þá var vísað til sveitarstjórnar ósk Vegagerðarinnar um framkvæmdarleyfi fyrir gerð hringtorgs á gatnamótum Biskupstungnabrautar og Sólheimavegar. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að veita framkvæmdarleyfi fyrir framkvæmdinni.

 
b)  Fundargerð 8. fundar Velferðarnefndar Árnesþings, 28. mars 2012.
Fundargerðin lögð fram. Varðandi lið 2, Jafnréttisstefna Velferðarnefndar Árnessýslu 2012 - 2014 þá staðfestir sveitarstjórn stefnuna. Fundargerðin staðfest.

 
c)   Fundargerð 9. fundar stjórnar skipulags- og byggingafulltrúaembættis Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps, 22.03 2012.
Fundargerðin lögð fram og hún staðfest.

 
d)  Fundargerð 15. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 21. mars 2012.
Fundargerðin lögð fram. Varðandi lið 3, þá óskar fræðslunefnd eftir því að sveitarstjórn geri athugasemdir við tímasetningu samræmdu prófanna í haust þar sem þau eru á sama tíma og göngur og réttir. Sveitarstjórn samþykkir að gera athugasemdir við tímasetninguna. Fundargerðin staðfest.

 
3.   Niðurfærsla á viðskiptakröfum Grímsnes- og Grafningshrepps.
Sveitarstjóri leggur fram samantekt á viðskiptakröfum sveitarfélagsins. Kröfur að fjárhæð kr. 4.474.231 er ljóst að ekki fáist greiddar sökum aldurs, gjaldþrota eða annarra ástæðna. Sveitarstjórn samþykkir að umræddar kröfur verði felldar niður og teknar út úr bókhaldi sveitarfélagsins vegna ársins 2011.

 
4.   Drög að nýrri fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu austan vatna.
Fyrir liggja drög að nýrri fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu austan vatna. Sveitarstjórn vísar málinu til fjallskilanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps til umsagnar.

 
5.   Bréf frá Þjóðskrá Íslands vegna flutningstilkynningar.
Fyrir liggur bréf frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 12. mars 2012, þar sem óskað er eftir að sveitarstjórn upplýsi Þjóðskrá Íslands um það hvort Sverrir Sverrisson hafi átt fasta búsetu í skilningi 2. mgr. 1. gr. lögheimilislaga á lóð með landnúmeri 168504 í skipulagðri frístundabyggð. Skipulögð frístundabyggð er mjög víða í Grímsnes- og Grafningshreppi og mörg húsanna þannig gerð að hægt er að vera í þeim allt árið. Þar sem ekki er heimilt að eiga lögheimili í skipulagðri frístundbyggð þá er það ekki sveitarstjórnar að fylgjast með því hvort fólk hafi þar búsetu í skilningi 2. mgr. 1. gr. lögheimilislaga eða hversu mikið sumarhúsaeigendur dvelja í sumarhúsum sínum og getur því ekki upplýst Þjóðskrá Íslands um það hvort Sverrir Sverrisson hafi fasta búsetu í sumarhúsi sínu eða ekki.

Þjóðskrá Íslands hefur flutt lögheimili Sverris Sverrissonar samkvæmt flutningstilkynningu hans að Borgarbraut 40 í Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn krefst þess að Þjóðskrá Íslands dragi til baka skráningu Sverris Sverrisonar að Borgarbraut 40 í Grímsnes- og Grafningshreppi þar sem umræddur aðili býr ekki og hefur ekki búið í umræddu húsnæði.

 
6.   Beiðni um styrk vegna námsvistar utan lögheimilissveitarfélags.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Guðmundi Inga Kristinssyni og Steinunni Lilju Hannesdóttur vegna námsvistar dóttur þeirra, Tinnu Ránar, í Malasíu skólaárið 2010 - 2011. Sveitarstjórn samþykkir að greiða viðmiðunargjald Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna námsvistar utan lögheimilissveitarfélags skólaárið 2010 – 2011.

 
7.   Erindi frá stjórn Upplits, menningarklasa uppsveita Árnessýslu.
Fyrir liggur tölvupóstur frá stjórn Upplits, menningarklasa uppsveita Árnessýslu, dagsettur 11. mars 2012 þar sem óskað er eftir að vefur Upplits fái tengil á heimasíðu sveitarfélagsins og hafi aðgang að Hvatarblaðinu og heimasíðunni fyrir fréttir og merki Upplits. Tilgangurinn að minna á tilvist Upplits, menningarklasa uppsveita Árnessýslu og með tímanum verða hluti af menningarlífi uppsveitanna. Sveitarstjórn tekur beiðni Upplits fagnandi og felur starfmanni sveitarfélagsins, Lindu Sverrisdóttur að vera í sambandi við stjórn Upplits um efni á heimasíðuna og í Hvatarblaðið.

 

 
8.       Bréf frá Listskreytingasjóði ríkisins vegna umsóknar Grímsnes- og Grafningshrepps um útilistaverk í tengslum við Kerhólsskóla.
Fyrir liggur bréf frá Listskreytingasjóði ríkisins þar sem sveitarfélaginu er tilkynnt um að það hafi hlotið styrk að fjárhæð 1.500.000 kr. í tengslum við útilistaverk Kerhólsskóla. Listaverkið er þáttur í þróunarverkefninu „Til móts við náttúruna“ sem nemendur og starfsmenn Kerhólsskóla hafa unnið að síðan í ársbyrjun 2010. Listaverkið mun taka mið af sögu og náttúru sveitafélagsins en um leið hafa skírskotun í félagslegt og myndrænt samhengi umhverfisins. Sótt var um styrk þann 23. febrúar s.l. Sveitarstjórn  fagnar því að hafa fengið úthlutun úr Listskreytingasjóðnum. Sveitarstjórn samþykkir að leggja allt að kr. 500.000 til verkefnisins.

 
9.       Breyting á aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps í landi Ásgarðs.
Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar, dagsett 24. febrúar 2012 varðandi breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Um er að ræða breytingu á um 14 ha svæði í landi Ásgarðs sem í dag er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota en verður eftir breytinguna svæði fyrir frístundabyggð. Sveitarstjórn samþykkti breytinguna sem óverulega breytingu en að mati Skipulagsstofnunar er breytingin veruleg og þarf málsmeðferð hennar að fara skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að kynna lýsingu skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og leita umsagnar Skipulagsstofnunar.

 
10.    Bréf frá Forsætisráðuneyti þar sem sveitarstjórn er boðið á fund til kynningar um málefni þeirra landsvæða sem úrskurðuð hafa verið þjóðlendur.
Fyrir liggur bréf frá Forsætisráðuneyti, dagsett 28. mars 2012 um að ráðuneytið hyggist halda fund í húsakynnum SASS þann 21. maí n.k. Efni fundarins er að kynna fyrir sveitarstjórnum málefni þeirra landsvæða sem úrskurðuð hafa verið þjóðlendur og óskar ráðuneytið jafnframt eftir gögnum frá sveitarfélaginu um námur, lóðarleigusamninga, skála ofl. Sveitarstjóra í samráði við skipulagsstjóra falið að senda umbeðin gögn.

 
11.    Bréf frá Iðnaðarráðuneyti þar sem óskað er eftir athugsemdum sem varða mótun stefnu um raflínur í jörðu.
Fyrir liggur bréf frá Iðnaðarráðuneyti, dagsett 23. mars 2012 um að Alþingi hafi samþykkt þingsályktunartillögu þar sem iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra er falið að skipa nefnd er móti stefnu um lagningu raflína í jörð og þau sjónarmið sem taka ber mið af hverju sinni við ákvarðanir þar um. Hagsmunaðilar eru hvattir til að kynna sér þingsályktunartillöguna og senda inn athugasemdir og ábendingar sem varða mótun stefnu um raflínur í jörð til nefndarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar.

 
12.    Bréf frá Vinnumálastofnun um átak til að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn og atvinnuleitendur sumarið 2012.
Fyrir liggur bréf frá Vinnumálastofnun, dagsett 28. mars 2012 þar sem sveitarfélög eru hvött til að hefja undirbúning vegna átaks til að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn og atvinnuleitendur sumarið 2012. Bréfið lagt fram til kynningar.

 

 
13.    Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn tillögu til þingsályktunar um tímasetta áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

 
14.    Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn tillögu til þingsályktunar um heilbrigðisþjónustu í heimabyggð.
Þingsályktunartillagan lögð fram.

 

 
Til kynningar
Samband íslenskra sveitarfélaga.  Fundargerð 795. stjórnarfundar, 16.03 2012.
Samband íslenskra sveitarfélaga.  Fundargerð XXVI. landsþings, 23.03 2012.
Bréf frá Þjóðskrá Íslands um lokun afgreiðslu Þjóðskrár Íslands á Selfossi.
Eignarhaldsfélag Suðurlands hf. Fundargerð aðalfundar fyrir árið 2011, 22.03 2012.
Landsnet, fimm ára kerfisáætlun 2012-2016.
-liggur frammi á fundinum-.
Eignarhaldsfélag Suðurlands hf., ársreikningur 2011.
-liggur frammi á fundinum-.
Samband íslenskra sveitarfélaga, ársskýrsla 2011.
-liggur frammi á fundinum-.
Landmælingar Íslands, ársskýrsla 2011.
-liggur frammi á fundinum-.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf., ársreikningur 2011.
-liggur frammi á fundinum-.
Samband íslenskra sveitarfélaga, fjárhagsáætlun 2012.
-liggur frammi á fundinum-.
Rarik, ársskýrsla 2011.
-liggur frammi á fundinum-.
 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:15

 

Getum við bætt efni síðunnar?