Fara í efni

Sveitarstjórn

241. fundur 07. maí 2009 kl. 09:00 - 11:45 Stjórnsýsluhúsið Borg
Sveitarstjórn
  • Ingvar Ingvarsson
  • Sigurður K. Jónsson
  • Ólafur Ingi Kjartansson
  • Gunnar Þorgeirsson
  • Hildur Magnúsdóttir
  • Jón G. Valgeirsson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Jón G. Valgeirsson

Oddviti leitaði afbrigða
a)        Umsókn um rekstarleyfi vegna reksturs gististaðar á Seli. 

1.   Fundargerð hreppsnefndar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 16. apríl 2009 liggur frammi á fundinum.

2.  Ársreikningur Grímsnes- og Grafningshrepps 2008.
Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2008 lagður fram til fyrri umræðu. Á fundinn mætti Einar Sveinbjörnsson endurskoðandi og útskýrði reikninginn.  Oddviti þakkaði Einari góð störf.  Ársreikningi vísað til annarar umræðu. 

3.   Fundargerðir.
      a)   12. fundur skipulags- og byggingarnefndar uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps, 22.04.2009.
Fundargerðin lögð fram og staðfest. 
      b)  Fundargerð 112. fundar Félagsmálanefndar 07.04.2009.
Fundargerðin lögð fram og staðfest. 
      c)  Fundargerð 73. fundar fulltrúaráðs Brunavarna Árnessýslu 23.04.2009.
Fundargerðin lögð fram. 
      d)  Fundargerð 74. fundar fulltrúaráðs Brunavarna Árnessýslu 25.04.2009.
Fundargerðin lögð fram. 

4.  Átaksverkefni við skráningu rotþróa.
Lagt fram erindi frá Verkfræðistofu Suðurlands varðandi átaksverkefni við skráningu rotþróa með stuðningi Atvinnuleysistryggingarsjóðs.   Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í verkefninu enda hefur nú þegar verið unnin vinna við skráningar rotþróa af hálfu sveitarfélagsins undanfarin ár. 

5.  Bréf félags sumarhúsaeiganda í Oddsholti vegna úrskurðar úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála nr. 87/2007.
Lagt fram bréf frá félagi sumarhúsaeiganda í Oddsholti þar sem áskilinn er réttur til bóta vegna úrskurðar úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála í máli nr. 87/2007.  

6.  Forkaupsréttur í Eignarhaldsfélaginu Fasteign hf.
Lagt fram erindi frá Eignarhaldsfélaginu Fasteign hf hvort sveitarfélagið muni nýta sér forkaupsrétt vegna yfirtöku Engigerðis ehf á hlut Íslandsbanka hf í félaginu.  Sveitarstjórn fellur frá forkaupsrétti. 

7.  Umsókn um lóð til veitingareksturs.
Lagt fram erindi frá Jósepi H. Sigurðssyni þar sem hann óskar eftir að sér verði úthlutuð lóð fyrir neðan leikskólans við hliðina á tjaldsvæðinu til veitingasölu.  Sveitarstjórn getur ekki samþykkt erindið þar sem þessi lóð er ætluð til undir frekari uppbyggingu á íþróttaaðstöðu á Borg auk þess sem hluti af henni kann að verða nauðsynlegur komi til stækkunar á leikskólanum. 
8.  Vegaskrá og snjómokstursreglur.
Lagt fram minnisblað Vegagerðarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna fundar um vegaskrá.   Þar kemur fram að Vegaferðin lýsir sig tilbúna til að hafa óbreytt fyrirkomulag varðandi helmingamokstur þeirra tengivega sem færast í flokk héraðsvega.   Sveitarstjórn fagnar þessari niðurstöðu og telur hana mikið réttlætismál.  

9.  Reglur um fjallskil.
Lagt frambréf frá BændasamtökumÍslands þar hvatt er til endurskoðunar á fjallskilasamþykktum sveitarfélaga.  

10.  Umsókn um rekstrarleyfi vegna Kökuhússins Öndverðarnesi (golfskálinn)
Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti fyrirhugaðan afgreiðslutíma skv. umsókninni og staðfestir að staðsetning Kökuhússins í Öndverðanesi (golfskálinn) sé skv. reglum sveitarfélagins. 

11.  ADSL tenging á Borg.
Lagðar fram upplýsingar frá Símanum hf um möguleika á ADSL tengingu í símstöðinni á Borg.  Sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga við Símann hf um ADSL tengingu í símstöðinni á Borg og mögulega aðkomu fjarskiptasjóðs að verkefninu. 

12.  Framkvæmdaleyfi vegna Nesjavallalínu 2.
Lögð fram beiðni frá Landsneti hf um framkvæmdaleyfi fyrir Nesjavallalínu 2 sem er jarðstrengur frá Nesjavöllum að Geithálsi.  Sveitarstjórn samþykkir framkvæmdaleyfi fyrir Nesjavallalínu 2 enda liggur fyrir samþykki landeiganda og felur skipulagstjóra að gefa framkvæmdaleyfið út. 

13.  Beiðni frá Orkustofnun vegna skráningar á vatnsverndarsvæðum í sveitarfélaginu.
Lagt fram erindi Orkustofnun vegna skráningar á vatnsverndarsvæðum í sveitarfélaginu í upplýsingarkerfi stofnunarinnar og heimild til birtingar þeirra.   Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulagsstjóra að koma nauðsynlegum gögnum til Orkustofnunar. 

14.  Endurnýjun á samningi um vátryggingarvernd.
Lögð fram drög að endurnýjun á samningi um vátryggingarvernd fyrir sveitarfélagið við VÍS.  Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ganga frá samningi við VÍS á grundvelli fyrirliggjandi draga. 

15.  Beiðni um styrk við bókina Virkjanasamfélagið við Sog.
Lögð fram beiðni frá Örnu Björg Bjarnadóttur um styrk vegna útgáfu á bókinni Virkjanasamfélagið við Sog.   Sveitarstjórn samþykkir að veita allt að kr. 300.000  í styrk vegna útgáfu bókarinnar enda verði sveitarfélaginu heimilt að nota efni hennar í útgáfu Grafningsbókar.  

16.  Stjórnsýslukæra vegna breytinga á reglum um ferðaþjónustu fatlaðara.
Lögð er fram stjórnsýslukæra vegna breytinga á reglum um ferðaþjónustu fatlaðra.   Sveitarstjórn felur Sigurði Jónssyni hrl að svara kærunni í samráði við sveitar- og félagsmálastjóra.  

17.  Endurgreiðslur ríkisins v/fráveituframkvæmda.
Lögð er fram bréf frá Umhverfisráðuneytinu þar sem fram kemur að engar endurgreiðslur komi frá fráveitusjóði vegna fráveituframkvæmda sveitarfélagsins á árinu 2008.    Sveitarstjórn gagnrýnir harðlega þá framkomu ríkisvaldsins að falla frá endurgreiðslum vegna fráveituframkvæmda og telur að um sé að ræða brot á loforði ríkisins til sveitarfélaga um endurgreiðslur en í skjóli þeirra fóru sveitarfélögin í kostnaðarsamar framkvæmdir við fráveitur. 

18.  Beiðni um styrk vegna lagfæringar á bílaplani og heimreið við Stóru-Borgarkirkju.
Lögð er fram beiðni frá sóknarnefnd Stóru-Borgarkirkju um styrk til lagfæringar á bílaplani og heimreið við Stóru-Borgarkirkju.   Sveitarstjóra falið að ræða við formann sóknarnefndar og  vegagerðarinnar um aðkomu að verkefninu. 

19.  Beiðni um styrk frá Hestmannafélaginu Trausta vegna uppbyggingar æskulýðsstarfs.
Lögð er fram beiðni um styrk frá Hestamannafélaginu Trausta vegna uppbyggingar æskulýðsstarfs.   Sveitarstjórn samþykkir að veita kr. 77.000 í styrk. 

20.  Beiðni um framlag vegna ferðar 10. bekkinga grunnskóla Bláskógabyggðar til Danmerkur.
Lögð er fram beiðni um framlag vegna nemenda sem eru búsettir í sveitarfélaginu í 10. bekk grunnskóla Bláskógabyggðar vegna útskriftarferðar til Danmerkur.  Sveitarstjórn samþykkir að veita kr. 115.000 í styrk vegna ferðarinnar. 

21.  Beiðni frá Sumarhúsafélaginu í Kerhrauni um umhverfismat.
Lögð er fram beiðni frá Sumarhúsafélaginu í Kerhrauni um umhverfismat á námu Jón Loftssonar í Seyðishólumum.   Sveitarstjórn bendir á að náman sé núna í aðalskipulagsferli og verður málið skoðað í því ljósi.  

22.  Athugasemdir við aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020.
Lagðar eru fram til kynningar 6 athugasemdir vegna aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 en athugasemdarfrestur rann út þann 23. apríl sl.   Sveitarstjórn vísar þessum athugasemdum og öðrum sem hafa borist til umfjöllunar í aðalskipulagshópi sem muni gera tillögur til sveitarstjórnar. 

23.  Næsti fundartími sveitarstjórnar.
Samþykkt er að fella niður næsta fund sveitarstjórnar þann 21. maí nk.  Næsti fundur sveitarstjórnar verður þann 4. júní 2009, kl. 9:00. 

24.  Önnur mál.
a)     Umsókn um rekstarleyfi vegna reksturs gististaðar á Seli.
Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti fyrirhugaðan afgreiðslutíma skv. umsókninni og staðfestir að staðsetning gistiþjónustu á Seli sé skv. reglum sveitarfélagins. 

25. Til kynningar
a) Greinargerð formanns kjörstjórnar vegna alþingiskosninga 25.04.2009.
b) Samantekt gagna frá sveitarfélögum vegna hagræðingaraðgerða í skóla- og fræðslumálum.
c) Hvatning frá starfshópi ráðuneyta og sambands íslenskra sveitarfélaga að fylgjast með högum barna í leik- og grunnskóla.
d) Bréf frá SAMAN hópnum um að hugað verði að líðan barna og ungmenna á tímum niðurskurðar.
e) Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna fundargerðar vegna samstarfssamnings  í skólamálum.
f) Bréf frá Velferðarvaktinni vegna vinnumarkaðsaðgerða Vinnumálastofnunar.
g) Skýrsla og reikningar orlofsnefndar húsmæðra.
h) Fundargerð aðalfundar Vottunarstofunar Túns ehf, 20.03.2009.
i) Fundargerð aðalfundar Eignarhaldsfélags Suðurlands hf, 31.03.2009.
j) Heilbrigðisnefnd Suðurlands.  Fundargerð 118. stjórnarfundar 21.04.2009.
k) Atvinnuþróunarfélags Suðurlands.  Fundargerð 283. stjórnarfundar 01.04.2009.
l) Tónlistarskóli Árnesinga.  Fundargerð 150. skólanefndar 20.03.2009.

 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl: 11:45

 

Getum við bætt efni síðunnar?